Arbetsliv
Publicerat: 2023-02-23

Spaning

”Quiet quitting” även i Sverige

”Quiet quitting” även i Sverige

Quiet quitting, tyst nedtrappning, är en arbetsmarknadstrend som innebär att anställda endast gör det nödvändigaste på jobbet och ingenting mer. I rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads globala undersökning Workmonitor framkommer det att fyra av tio svenskar (38 %) känner igen sig i fenomenet. Tittar man på de globala siffrorna från undersökningen är motsvarande siffra 31 procent. Undersökningen visar även att det är stor skillnad på svar över olika åldrar i Sverige. I åldrarna 25-34 år svarar 45 procent att de någon gång genomfört en tyst nedtrappning. För gruppen 55-67 år är motsvarande siffra 31 procent.

 

Källa: https://www.randstad.se/om-oss/pressmeddelanden/quiet-quitting-sa-vanligt-aer-det-bland-svenskarna/

 

Bild: Depositphotos