Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-07-03

Spaning

Få har fått utbildning om AI

Få har fått utbildning om AI

En medlemsundersökning från Akavia visar att 27 procent tror att AI kommer att leda till förändrade arbetsuppgifter. Samtidigt känner bara en liten andel av medlemmarna oro för att bli av med jobbet. 66 procent av medlemmarna bedömer den egna organisationens kunskap om AI som låg eller mycket låg. Detta samtidigt som 69 procent säger sig vilja gå en utbildning för att lära sig mer om hur man kan använda AI-verktyg i arbetet. Av deltagarna i undersökningen har 6 procent av de anställda som erbjudits AI-utbildning.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/arbetsgivare-behover-starka-medarbetarnas-kompetens-inom-ai?publisherId=3235792&releaseId=3351095

 

Bild: Press Akavia