Media Shopping
Publicerat: 2017-10-27

Spaning

Rapport om social handel

Rapport om social handel

Sociala medier som Facebook spelar en stor roll när konsumenten planerar sina köp. Forskaren Hanna Wittrock har presenterat ett projekt om social handel tillsammans med Stina Barkow, Creative Director för Ibeyo Studios. De menar att det är just kombinationen av konsumtion och bekräftelse, transaktion och socialt utbyte som har bidragit till att shopping på Facebook har vuxit i popularitet.
Här är några av slutsatserna i rapporten:

  1. Nya produktgrupper får status som ”preowned goods”.

Kläder och accessoarer kan få status som exklusiva andrahandsvaror Titta gärna på hur ”gamla” branscher gjort för att fortsätta bygga relation med andrahandsköpare i form av exempelvis garantibevis och diverse servicetjänster.
 

  1. Andrahandsvärde sänker tröskeln för förstahandsköp.

Identifiera och hylla produkterna som efterfrågas.
Det är av stor betydelse att känna till vilka varumärken, färger och modeller som är eftersökta i andrahandsforum.
 

  1. Produkter måste hålla vad de lovar.

Konsumentexperter har stor makt. Detaljkunskap om produkter, exempelvis om fel och brister, premieras. ”Sanningar” kan lätt återberättas, etableras och bli urbana myter.
 

  1. Tid som spenderas i shoppinggrupperna tar tid från annan mediekonsumtion.

Det är av största vikt att företag har kunskap om hur och genom vilka digitala kanaler kunder kommunicerar.
 

  1. Forum är platser för research.

Även om det är värdefullt att studera vad som sker i grupperna är dessa inte nödvändigtvis rätt plats för marknadsföring.
 

  1. Engagera med respekt.

I många grupper återfinns ett antal speciellt dedikerade individer vilka utövar stort inflytande på övriga medlemmar. Om ett varumärke är särskilt populärt i en eller flera grupper, eller om det rent av finns grupper uteslutande fokuserade på ett visst varumärke kan det vara betydelsefullt att identifiera dessa eldsjälar och belöna, och därmed motivera, dem på olika sätt.
 
http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/10/2017-8-Sociala-relationer-och-shopping-pa-Facebook-sammanfattning.pdf