Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2022-02-25

Spaning

Rapport om svenskarnas livsstil i spåret av pandemin

Rapport om svenskarnas livsstil i spåret av pandemin

Med hjälp av Kantar Sifo har WW ViktVäktarna intervjuat 1000 svenskar för att undersöka deras attityder och vanor – kopplat till mat, motion och livsstil. Resultatet visar bland annat att en majoritet av svenskarna vill förbättra eller behålla sitt nuvarande hälsotillstånd. Undersökningen visar bland annat att drygt sju av tio svenskar (71%) vill behålla eller förbättra sitt välmående och sin hälsa. Det är en tydlig indikation på att många värdesätter en hälsosam livsstil. Men samtidigt som sex av tio svenskar (60%) menar att de har all information de behöver för att fatta hälsosamma beslut anser 44 procent att det finns motsägelsefulla uppgifter om vad som faktiskt är hälsosamt. Det visar att många får ta del av felaktig och missledande information, vilket kan få negativa konsekvenser för vår hälsa. En av tre har gått upp i vikt under 2021 och nästan varannan har upplevt skam över sin egen kropp.
 
Källa: https://news.viktvaktarna.se/documents/haelsorapporten-final-punkt-pdf-419682
 
Bild: Press Viktväktarna