Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2017-11-22

Spaning

Mer svenskt och ekologiskt i matkassen

Mer svenskt och ekologiskt i matkassen

Trenden att svenskarna i allt högre utsträckning föredrar livsmedel gjorda på svenska råvaror håller i sig. När Livsmedelsföretagen frågade 1 000 svenskar hur viktigt det är att maten och drycken de konsumerar består av svenska råvaror svarade 85% att det är mycket eller ganska viktigt. Det är en ökning med 4% sedan förra mätningen i mars 2014.
Om svensken tvingas välja mellan ett livsmedel som är ekologiskt men importerat och ett livsmedel som är producerat ”icke-ekologiskt” i Sverige är det ingen tvekan: 72% väljer det konventionellt producerade svenska livsmedlet. Det är en ökning med 6% sedan mätningen 2014.
Undersökningen visar på skillnader mellan olika grupper. 92% av kvinnorna tycker det är viktigt att deras mat och dryck är gjorda på svenska råvaror, jämfört med 79% av männen. Det vanligaste skälet till att man väljer svensk mat och dryck är att ”Det är bättre för miljön och klimatet”. Av kvinnorna anger 33% miljö och klimat som det viktigaste skälet, jämfört med 27% av männen.
Miljö och klimat verkar vara viktigare för yngre människor. Av åldersgruppen 16–39 år svarar 42% att de väljer svenskt för miljöns och klimatets skull, jämfört med bara 18% av åldersgruppen över 65. Vilka skäl man anger till att välja svenskt beror även på var man bor. 37% av storstadsborna köper svenskt pga miljö och klimat, men av de som bor utanför städerna svarar 30% att man äter svenskt för att man vill gynna svenska bönder.
Läs mer om undersökningen här: https://www.livsmedelsforetagen.se/nyhetsbrev/artiklar/svenskarna-vill-ha-mer-svenskt-och-ekologiskt-i-matkassen/