Realtids-översättning ska förenkla kommunikation

Tele2, Nokia och Reach for Change går samman för att riva barriärer mellan svenska och nyanlända ungdomar med teknikens hjälp. Nu sjösätts pilotprojektet Call Together, en realtidsöversättningstjänst som gör att människor med olika språk kan prata i telefon med varandra utan tolkhjälp. Tjänsten testas initialt av fyra kompispar – fyra svenska ungdomar och fyra nyanlända ungdomar från Syrien. Språken som kommer att testas är syrisk arabiska till engelska och ungdomarna kommer att utvärdera tjänsten efter testperioden.

Testet genomförs i samverkan mellan Reach for Change, Tele2 och Nokia, för att minska språkbarriärer som hindrar integration och minskar förutsättningarna att skapa relationer mellan nyanlända och svenskar. Tjänsten ska även bidra till ökat kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse mellan nyanlända och svenskar.

Tekniken som gör detta möjligt kommer från Microsoft Translator som nyligen släppte den syriska dialekten av arabiska. Nokia har sedan gjort ändringar i tjänstens uppkoppling för att få det att fungera på Tele2s nät och därigenom via traditionella telefonsamtal.

Läs mer här: http://www.tele2.com/media/press-releases/2017/new-real-time-translation-service-will-create-conversations-between-newly-arrived-and-swedes/