Arbetsliv Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-09-23

Spaning

Allt fler nöjda med de digitala assistenterna

Allt fler nöjda med de digitala assistenterna

Konsultföretaget Capgemini Research Institute skriver i sin senaste rapport, ”Smart Talk: How organizations and consumers are embracing voice and chat assistants”, där man undersökt konsumenters och företagsledares (cirka 1 200 respektive 100 svenska respondenter) syn på utvecklingen av chatbotar och röstassistenter att konsumenter föredrar att interagera med chatbotar och röstassistenter istället för människor.
Områden där användningen av digitala assistenter ökat är produktsökning, information om nya tjänster och kundtjänsthantering efter köp. Studien visar att inom tre år kommer 70 procent av de fysiska ärenden vi i dag genomför i butik eller på bank ersättas med en röstassistent. Svenska konsumenter ligger under det globala genomsnittet vilket medför affärsmöjligheter för företag inom området.
Årets rapport visar affärsmöjligheter tack vare konsumenters ändrade beteende kring digitala assistenter. 76 procent av företagen hävdar att de har insett mätbara fördelar med den nya tekniken. Nio av tio företag menar att chatbotar och röstassistenter har uppfyllt eller överträffat deras förväntningar. Den digitala implementeringen har inneburit att kostnader för kundtjänst minskat med 20 procent samtidigt som konsumenternas användning har ökat med 20 procent.
 
Läs rapporten: https://www.capgemini.com/research/smart-talk
 
Bild: Depositphoto