Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2018-03-21

Spaning

Region Örebro stimulerar cykelvänliga arbetsplatser

Region Örebro stimulerar cykelvänliga arbetsplatser

För att få fler arbetsplatser att underlätta för sina anställda att cykla till och från jobbet startar man i Region Örebro ett projekt inom Hållbart resande. Det går ut på att företaget kan få utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats.
Man har satt upp 18 kriterier inom tre nivåer för att se hur cykelvänlig en arbetsplats är. Vill man nå första nivån handlar det om att det finns bland annat dusch, cykelparkering och cykelpump på arbetsplatsen. Vill man nå högsta nivån ska arbetsplatsen bland annat stimulera vintercykling och ha en cykelgrupp.
Projektet syftar både till att stimulera mer miljövänligt resande men också att få människor att motionera och må bättre. Cyklister och människor som motionerar blir sällan sjuka.
Läs om projektet här: https://tanktanken.nu/
Läs om vad som krävs för de olika nivåerna här: https://tanktanken.nu/hur-da/cykelvanligt-foretag/#checklistakriterierforencykelvanligarbetsplats