Media Reklam
Publicerat: 2020-09-02

Spaning

Reklam-tröttheten större än någonsin

Reklam-tröttheten större än någonsin

Reklamtröttheten i Sverige når nya höga nivåer. Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har de senaste 15 åren frågat svenska folket om deras inställning till reklam. Årets undersökning, med drygt 2 000 svarande, visar tydligt att de senaste årens nedåtgående trend håller i sig. Sex av tio (59%) har en ganska eller mycket negativ inställning till reklam, vilket innebär att förra årets rekordhöga siffra ligger kvar på samma nivå. Samtidigt har andelen som är ”mycket negativa” ökat från 18 till 21 procent. Endast en av tio (12%) svenskar är ganska eller mycket positiva till reklam. Resultatet visar också att så många som sju av tio (70%) gärna betalar extra för att få tillgång till reklamfria tjänster.
Inställningen varierar dock mellan olika mediekanaler. Reklam i linjär-tv, i digitala play-tjänster och på internetsajter får flest negativa röster. Även reklam på YouTube samt på Google och andra söktjänster får tummen ned av en klar majoritet. Flest positiva röster får bioreklamen – drygt var fjärde (27%) upplever den som positiv eller mycket positiv. Även reklam i tryckta tidningar/magasin samt reklam på utomhustavlor upplevs mindre negativt jämfört med övriga kanaler.
 
Källa: https://www.annons.se/senaste-nytt/reklamtrottheten-storre-an-nagonsin-sex-av-tio-svenskar-negativa-till-reklam/
 
Bild: Press Sveriges Annonsörer