Media Reklam
Publicerat: 2016-06-27

Spaning

Traditionell marknadsföring dominerar fortfarande

Traditionell marknadsföring dominerar fortfarande

Enligt Eniro, som genomfört en undersökning om marknadsföring i digitala vs traditionella medier, dominerar fortfarande gamla metoder. Deltagande på mässor och evenemang (37%), egna nätverk och word of mouth (26%) samt annonser i lokalpress (25%) är det som fortfarande gäller.
Företagsprofilering i sociala medier (25%) och sökmotoroptimering (15%) ligger högt men moderna metoder såsom content marketing (8%), annonsering i sociala medier (4%) och native advertising (3%) ligger fortfarande mycket lågt.
Dock finns en tendens att fler avser att öka sin digitala marknadsföring. Men fortfarande måste vi räkna med att företag använder traditionella, icke digitala, metoder i hög utsträckning.
Undersökningen är gjord som en webbaserad enkätundersökning och omfattar ledare och högre chefer i 700 privata företag med 1-249 anställda. Studien gäller alltså små- och medelstora företag.
Se fakta om undersökningen: http://www.enirogroup.com/sv/pressmeddelanden/eniro-foretagsrapport-2016-sveriges-sma-och-medelstora-foretag-haller-fast-vid