Rekordår för Swish

Rekordår för Swish

Användandet av Swish fortsätter att växa stadigt hos både privatpersoner och företag. Under 2018 genomfördes 397 miljoner betalningar genom Swish, en tillväxt med 56% i jämförelse med 2017. Den kraftiga tillväxten drivs primärt av tjänsten Swish Handel som under 2018 hade en tillväxt på cirka 280 % procent och ökade från 13,5 miljoner betalningar under 2017 till 52 miljoner betalningar 2018.

 

Läs mer: https://www.getswish.se/releases/rekordar-for-swish-2018-397-miljoner-betalningar/