Privatekonomi
Publicerat: 2023-01-10

Spaning

Många vill förändra sin privatekonomi

Många vill förändra sin privatekonomi

Med osäkra ekonomiska tider runt hörnet planerar närmare hälften av svenskarna förändringar av privatekonomin under nästa år. Mest aktiva är yngre personer och de två viktigaste åtgärderna är att minska konsumtionen och öka sparandet. Det här visar en ny undersökning ställd till svenska folket, som har tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

Den vanligaste förändringen är minskad konsumtion som anges av 44 procent. Därefter följer ökat sparande och förändringar av matinköp, vilket 35 respektive 30 procent har svarat. På listan över vanor som svenskarna inte tänker förändra i någon högre grad, märks till exempel översyn av lån som 14 procent anger, och att göra färre semesterresor som bara nio procent lyfter fram. Fyra procent planerar att byta till en billigare bostad av privatekonomiska skäl under 2023.

I topp bland de ekonomiska aktiviteterna hamnar alltså minskad konsumtion, och här är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Enligt undersökningen tänker 56 procent av kvinnorna minska inköpen. Motsvarande siffra bland män är 32 procent. Istället är männen mer benägna att dra ner på nöjen och siktar även i högre grad på att jobba mer alternativt ta extrajobb. Resultaten visar också att yngre personer i åldersspannet 16-34 år, är klart mest inriktade på sparande. Här anger 54 procent en ökning under 2023, vilket kan jämföras med 25 procent i kategorin 35-55 år och 21 procent i åldrarna 56-79 år.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/svenska-folket-satter-privatekonomin-i-fokus-under-2023,c3692201

 

Bild: Depositphotos