Privatekonomi Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-03-10

Spaning

Riksbanken testar teknisk lösning för e-kronan

Riksbanken testar teknisk lösning för e-kronan

Riksbanken driver tillsammans med Accenture ett pilotprojekt för att ta fram en teknisk lösning för en e-krona som kan fungera som ett komplement till kontanter. Projektets mål är att visa hur en e-krona skulle kunna användas av allmänheten.
I testmiljön ska simulerade användare kunna hålla e-kronor i en digital plånbok, genomföra betalningar, liksom insättningar och uttag via en mobilapp. Användaren ska också kunna göra betalningar genom så kallade wearables, som smarta klockor, och kort. Pilotprojektet löper till och med februari 2021, med möjlighet till förlängning och vidareutveckling av den tekniska lösningen.
Pilotprojektets tekniska lösning kommer att baseras på Distributed Ledger Technology (DLT), ofta kallad blockkedjeteknik. Den tekniska lösningen kommer att utvärderas i en testmiljö där deltagare, till exempel allmänhet och banker, simuleras.
 
Källa: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2020/riksbanken-testar-teknisk-losning-for-e-kronan/
 
Bild: Riksbanken