Media
Publicerat: 2014-05-08

Spaning

Robottidning

Robottidning

Den brittiska tidningen The Guardian planerar att lanserar en ny tidning på den amerikanska marknaden. Tidningen (eller magasinet) är planerat att komma ut en gång i månaden i pappersformat. Inget konstigt med det men det intressanta är att innehållet i tidningen kommer att bestämmas av en ”robot” dvs ett program som via speciella algoritmer avgör vad som är ett intressant innehåll. Den nya publikationen kommer att heta #Open001. Innehållet kommer bland annat att bestämmas av hur stor uppmärksamhet artiklarna fått sociala medier via The Guardians onlinetidning. Även designen på tidningen är automatiserad via ett samarbete med The Newspaper Club. Enligt dem är det snart möjligt att på ca 1 timme göra en tidning inkl innehåll, layout och tryck. Tidningen kommer att vara gratis.
Läs mer här: http://venturebeat.com/2014/04/15/the-guardian-launches-small-run-newspaper-in-u-s-and-its-machine-curated/