Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2016-05-31

Spaning

Det digitala välmåendet i Sverige

Det digitala välmåendet i Sverige

Nu släpps den första Com Hem-Kollen – en rapport som beskriver det digitala välmåendet i Sverige. Rapporten är ett samarbete mellan Com Hem och TNS Sifo och baseras på intervjuer med 2 500 personer. Insikterna presenteras i Com Hems index för digitalt välmående, som visar tillgången, kunskapen och attityden till internet. Det första indexet hamnar på 82,3 på en skala till 100. Kvinnor har något lägre index än män och även personer över 60 år halkar efter. Något som utmärker grupper med lågt index är att de inte känner sig trygga på nätet och att det är ovanligare att de tycker att digitaliseringen förbättrat deras livskvalitet. Resultatet visar också att det i den fjärdedel med lägst digitaliseringsindex finns en överrepresentation av tonårsföräldrar som upplever sig ha halkat efter när det gäller ny teknik.
Läs mer om rapporten här:
http://www.comhemgroup.se/sv/2016/05/31/nu-lanseras-com-hem-kollen-tonarsforaldrar-halkar-efter-i-digitaliseringen/