Media
Publicerat: 2017-02-08

Spaning

Säkrare Twitter

Säkrare Twitter

Twitter tar nu till ytterligare åtgärder för att så långt det går stävja näthat och stoppa de ”troll” som använder tjänsten för att mobba och angripa andra. Som ytterligare åtgärd har man nu meddelat att man riktar in sig på tre områden:
- Man kommer att öka sina ansträngningar att försöka identifiera återfallande ”nätmobbare”. Därigenom vill man hindra dem från att skapa nya konton. En vanlig taktik då missbrukandekonton stängs ner.
- Man inför en ny sökfunktion, ”Safe search”, som kommer att blockera tweets som innehåller stötande eller icke önskvärt innehåll.
- Man inför ett ”kvalitetsfilter” för kommentarer. Vilket innebär att kommentarer som innehåller stötande innehåll kommer att filtreras bort.
Återstår att se om dessa åtgärder kommer att minska antalet hatinlägg eller om ”trollen” hittar andra vägar att sprida sina hatiska inlägg.
Läs mer här: https://blog.twitter.com/2017/an-update-on-safety