Media
Publicerat: 2023-05-22

Spaning

Nyheter som musik

Nyheter som musik

Aftonbladet har låtit en AI musiksätta nyheter. Testet är ett försök I ett försök att göra nyheter lite mer tilltalande för unga. Pilotprojektet är upplagt så att deltagarna har fått välja mellan att läsa en AI-genererad sammanfattning av nyheterna i takt till AI-genererad musik eller att lyssna på en raplåt som AI:n gjort. Till att börja med klarar inte programmet av att göra låter på svenska utan man får nöja sig med engelska.

 

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/zEQdLr/nyheter-som-musik-aftonbladet-och-in-lab-gor-ai-musik-av-nyheter

 

Bild: Screenshot