Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2023-02-01

Spaning

Sårbara storstadskommuner

Sårbara storstadskommuner

I 30 av Sveriges 290 kommuner produceras inte mer mat än att det räcker till kommunens egna invånare i en vecka. Detta innebär att under 2% av årsbehovet täcks av kommunens egen livsmedelsproduktion. Värst är det för de 15 kommunerna runt Stockholm och Göteborg där åkermark ofta exploateras till fördel för bostäder, men även områden med övervägande del skogsmark riskerar stora försörjningsproblem vid krig och kris. Detta visar senaste statistiken sammanställd av Hushållningssällskapet.

100 av landets 290 kommuner producerar livsmedel i form av energi så att det räcker till den egna befolkningen under ett år eller mer. En intressant iakttagelse är att dessa självförsörjande kommuner finns jämt spridda över landet. Av dessa är 20 så kallade superförsörjande kommuner som producerar mer än 5 gånger mer än vad som konsumeras i form av livsmedel, varav 14 kommuner producerar mer än 7 gånger mer jämfört med vad som förbrukas. Men även för dessa superförsörjare finns utmaningar; stora behov av insatsvaror och arbetskraft liksom svårigheter att expandera utan att minska på den livsmedelsproducerande kapacitet andra kommuner är beroende av är vanligt förekommande. Bland de 15 kommuner med lägst försörjningsgrad finns några med övervägande skogsmark, där det saknas lämplig åkermark att odla på. De här kommunerna är nästan helt beroende av andra kommuners livsmedelsproduktion eller importerade livsmedel.

 

Källa: https://hushallningssallskapet.se/tjanster/mat/forsorjningsbalanskommun/

 

Bild: Press Hushållningssällskapet