Resa
Publicerat: 2018-05-07

Spaning

Semester-resandet har ökat

Semester-resandet har ökat

Drygt 6 av 10 svenskar har förändrat sitt utlandsresande de senaste tre åren. Merparten åker idag på fler utlandsresor än tidigare, och efterfrågar i större utsträckning upplevelser och aktiviteter på resmålet. Detta visar Tickets senaste Sifoundersökning.
62 procent av de svenska resenärerna uppger att de har förändrat sitt utlandsresande idag jämfört med för tre år sedan. Av dessa åker nästan en tredjedel (30 procent) på fler utlandsresor. 24 procent uppger istället att de åker på färre resor, där gruppen 31-40 är något överrepresenterade. I denna grupp är det vanligt att man bildar familj, och under småbarnsåren reser man inte i samma utsträckning som tidigare. Att det är fler kunder som ökat sitt resande än som minskat antalet resor syns även i statistiken – under de senaste 3 åren har semesterresandet ökat med i genomsnitt 12 procent per år.
Var femte resenär som har förändrat sitt resande vill idag ha fler upplevelser och aktiviteter på resan. Det är signifikant fler i åldersgruppen 18-30 som vill ha mer aktiva utlandsresor än tidigare, jämfört med övriga åldersgrupper. 18–30-åringarna sticker också ut genom att dels oftare åka på kortare resor och oftare resa till storstäder.
Har ditt utlandsresande förändrats de senaste 3 åren och i så fall hur?
Jag åker på fler utlandsresor (30 procent)
Jag åker på färre utlandsresor (24 procent)
Jag vill uppleva mer/ha mer aktiviteter på resan (20 procent)
Jag påverkas mer av oroligheter och terrordåd i mitt val av resmål (19 procent)
Jag reser oftare på kortare resor (weekendresor) (15 procent)
Jag reser oftare till storstäder (14 procent)
Jag försöker oftare resa med endast handbagage, när flygbolagen tar betalt för incheckat bagage (12 procent)
Jag reser oftare på långa resor (flera veckor) (12 procent)
Jag är mer miljömedveten, t.ex. klimatkompenserar eller undviker resande pga. klimatutsläpp (10 procent)
Jag lägger större andel av min inkomst på resor (9 procent)
Jag åker oftare på charter (6 procent)
Mer fokus på hälsa, t.ex. träning, yoga och hälsosam mat under resan (4 procent)
Läs mer: https://www.ticket.se/pressreleases/fler-utlandsresor-och-mer-aktiviter-paa-resan-idag-aen-foer-tre-aar-sedan-2500090