Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-08-25

Spaning

Sensorer upptäcker isbildning

Sensorer upptäcker isbildning

På University of British Columbia har man tagit fram en ny sensor som med mikrovågor kan registrera isuppbyggnaden på flygplansvingar i realtid. Två olika forskarteam har arbetat med utvecklingen vid Okanagan’s School of Engineering. De har även tittat på material som är vatten- och isavvisande.Sensorerna kan ge en helhetsbild vart det är is och vart den skapas, allt för att avisning skall kunna ske på rätt ställen och på rätt sätt.
Studien har publicerats i tidskriften Sensors and Actuators B: Chemical.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400519310809?via%3Dihub
https://news.ok.ubc.ca/2019/08/08/ubc-developed-sensor-provides-next-generation-ice-detection/