Ladda bilen trådlöst

I Norge håller företaget Fortum och det amerikanska företaget  Momentum Dynamics tillsammans med den norska staten på att bygga upp trådlösa laddstationer för taxibilar. Norges mål är att 2026 ska alla taxibilar vara emissionsfria. Genom induktion kommer det gå att ladda upp bilarna trådlöst genom att föraren kör bilen över en platta i marken så laddar den med en kraft på 75 kilowatt. Projektet kommer att byggas vid Oslos centralstation och är tänkt att gör hela omloppet effektivare genom att bilarna laddas samtidigt som de inväntar sina kunder.

Läs mer: https://www.nyteknik.se/fordon/oslo-forst-med-tradlos-laddstation-for-taxi-6952482