Sista koleldade anläggningen i Stockholm stängs

Sista koleldade anläggningen i Stockholm stängs

Det koleldade kraftvärmeverket KVV6 vid Värtaverket har varit i drift och levererat värme och el till stockholmarna sedan 1989. Nu stängs det. Redan inför vintern 2019/2020 stängde Stockholm Exergi ned en av de två pannorna i KVV6 och den andra ställdes i ordning som effektreserv. Den milda vintern har gjort att den reserven inte har behövt användas, och nu stängs den alltså ned för gott.  Att den sista koleldade anläggningen i Stockholm stängs är en milstolpe för bolaget, men också en viktig markör för den omställning som sker inom hela energibranschen och övrig industri.  Stängningen av KVV6 innebär att all planerad användning av kol upphör och därmed kommer Stockholm Exergis utsläpp av CO2 att minska med ungefär hälften.

 

Källa: https://news.cision.com/se/stockholm-exergi/r/sista-koleldade-anlaggningen-i-stockholm-stangs-for-gott,c3090035

 

Bild: Press Stockholm Exergi