SJ lanserar ny funktion baserad på crowdsourcing

SJ introducerar den 28 augusti den nya funktionen Var ska jag stå på plattformen. Funktionen har utvecklats med hjälp av SJs resenärer. Det här är en efterfrågad funktion som ha testats i SJ Labs-appen för snabbtågstrafiken under 2016 där den enbart fått positiv feedback. Nu skalas den upp och flyttar in i SJs vanliga app för att inkludera merparten av de stationer SJ trafikerar med X2000 och SJ 3000 och bli tillgänglig för en större användarskara.

En förutsättning för att det skulle kunna ske var att SJ lyckades samla in den information som krävdes för att utöka funktionen. Under våren utlyste SJ därför Den stora Skyltjakten, en tävling som gick ut på att SJs resenärer skulle hjälpa till att samla in koordinater för vagnlägesskyltarna. Tävlingen blev en stor succé och resulterade i att 2 500 vagnlägesskyltar samlades in från 40 olika stationer. Tack vare det kunde utvecklingen ta sin början.

Funktionen kommer först finnas tillgänglig på stationerna längs med Västra stambanan.

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/sj/pressreleases/sj-lanserar-funktionen-var-ska-jag-staa-paa-plattformen-2117583