Trendanalys special: Världen post corona - fyra scenarier

Hur ser världen ut efter coronapandemin? Det är en fråga...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: Crowdsourcing

Tillväxten av människors engagemang kring sociala medier har förändrat många individers sociala liv, och börjar nu sätta avtryck inom en rad olika samhällsområden. Kontaktytorna mellan individer från olika delar av världen, och mellan människor från olika socioekonomiska ursprung, har genom utvecklingen ökat. Utvecklingen kring sociala medier har givit upphov till ett begrepp, crowdsourcing, som enkelt utryckt avser en situation där människor, som tidigare inte haft någon relation till varandra, tillsammans bidrar med resurser för att uppnå specifika målsättningar. Målsättningarna kan sedan variera, det kan handla om att få till en finansiering av nystartade projekt (Crowdfunding), att tillsammans införskaffa kunskap (Crowd Accelerated Learning/Innovation) eller på annat sätt gemensamt tillgodose sig information. Crowdsourcing handlar alltså om att människor gemensamt arbetar för att nå en utveckling, en utveckling som skulle vara långt svårare att uppnå utifall att individen skulle försöka nå den specifika målsättningen självständigt.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Det kollektiva deltagandet. Tillsammans kan människor uträtta långt mer än vad den individuella individen förmår självständigt.
  • Ökat användande av sociala medier. Då sociala medier tilltar i popularitet så underlättar det för utvecklingen kring crowdsourcing, att genom sociala medier verka för ett gemensamt syfte.
  • Ökade kontaktytor mellan människor. Digitala nätverk och sociala medier öppnar upp kontaktytorna mellan människor från olika delar av världen, och från olika samhällsklasser.
  • Juridik. Då t.ex. fler individer finansierar ett projekt kan juridiska tvistemål uppstå kring upphovsrätt och ägandeskap, vilket kan leda till framtida problem och missförstånd (negativ drivkraft).  
Relaterade spaningar