SJ tar hjälp av kunderna för att utveckla ny funktion

SJ tar nu hjälp av sina Prio-medlemmar för att kunna utveckla funktionen ”Var ska jag stå på plattformen”. Funktionen är en efterfrågad och viktig information till resenären som ska kliva ombord eftersom det underlättar för resenären att inte behöva stå fel på plattformen med sitt bagage. Funktionen har testats i SJ Labs-appen under 2016 för snabbtågstrafiken på stationerna i Katrineholm, Stockholm och Borlänge. När man nu ska skala upp funktionen och göra den tillgänglig för en större användarskara i SJ-appen, tar man sina Priokunder till hjälp för att samla in vagnlägesskyltarnas exakta koordinater. Detta sker genom tävlingen ”Den stora skyltjakten” där de första 25 SJ Prio-medlemmarna som varje vecka skickar in bilder på en eller flera olika vagnlägesskyltar vinner 500 SJ Prio-poäng. Tävlingen startar 15 maj och pågår fram till 4 juni.

Läs mer här: http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/sj-utlyser-taevlingen-den-stora-skyltjakten-foer-att-utveckla-ny-funktion-1964853