Hälsa / Träning
Publicerat: 2018-11-28

Spaning

Självmord bland unga ökar

Självmord bland unga ökar

Forskare vid NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, vid Karolinskainstitutet, har presenterat en rapport med statistik över antalet självmord från 1980-2017. Rapporten visar bland annat att antalet självmord bland 15-24-åringar ökar med lite under en procent per år. Ökningen har pågått sedan 1994.
För att uppmärksamma denna utveckling lanserar Suicide Zero nu kampanjen ”Årets julklapp är gratis” där budskapet är att det finaste vi kan ge bort är vår tid och vår medmänsklighet.
Läs mer på: https://www.suicidezero.se/aretsjulklapp
Källa: https://ki.se/nasp/sjalvmordsutveckling-i-sverige