Hälsa / Träning Hem / Boende Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2023-01-02

Spaning

6 av 10 svenskar saknar kunskap om krisberedskap

6 av 10 svenskar saknar kunskap om krisberedskap

En ny undersökning, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag från Friluftsfrämjandet, visar att myndigheter och beslutsfattare har lyckats väl i sitt uppdrag att informera om vikten för den enskilda individen att förbereda sig inför en kris. Sju av tio svenskar känner till att de har ett ansvar för att förbereda sig. Samtidigt har tre av tio svenskar förberett sig i praktiken eller övat.

Undersökningen visar också att sex av tio svenskar har förberett och köpt hem ett skafferi av torrvaror och konserver med lång hållbarhet eller säkerställt att de har ett friluftskök eller andra möjligheter att laga mat utan el. Tre av tio svenskar har lagrat vatten, har egen brunn eller möjlighet till vattenrening. När det gäller kommunikation uppger bara hälften av de tillfrågade att de har tillgång till nödradio. Fyra av tio svarar även att de inte har eller är tveksamma till om de har tillräckligt stort kontaktnät i sitt närområde vid en krissituation.

Fem slutsatser ur undersökningen:

  • Endast tre av tio svenskar har under de senaste 3 åren förberett sig praktiskt eller övat på att laga mat hemma utan el/deras vanliga kök, sova utomhus utan värme eller att rena vatten.
  • Bara fyra av tio invånare vet hur länge ett hushåll i Sverige förväntas klara sig utan samhällets hjälp vid en krissituation. Kännedomen kring förväntningar av hemberedskap är högst bland de äldre.
  • Kännedomen om vilken typ av hemberedskap som behövs är oftast högre än hur många som faktiskt förberett den. Störst negativt gap finns för vatten, alltså där fler har kännedom om vad som behövs än som förberett det.
  • Var femte har talat med en närstående eller granne om hemberedskap, kvinnor har i högre grad än män talat om detta.
  • Mer än hälften vet inte vilken beredskap som behövs för att hålla värmen vid ett längre strömavbrott och bara två av tio svenskar har sovit utomhus utan värme.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/19710/3636573/a0f651d1464fa6dc.pdf

 

Bild: Press Friluftsfrämjandet