Hälsa / Träning Kultur / Fritid
Publicerat: 2017-04-05

Spaning

Sju av tio barn spelar datorspel regelbundet

Sju av tio barn spelar datorspel regelbundet

Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Com Hem, så spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspel regelbundet. 88% av barnen som spelar måttligt trivs med livet, vilket är fler än bland de som inte spelar datorspel.
Varannan förälder tycker att spelandet tar för mycket av barnets tid och sju av tio anser att det är dåligt för hälsan. Barnen säger att de vill att föräldrarna engagerar sig mer i deras spelande, men idag lägger föräldrarna i snitt 4 timmar i veckan på barnens traditionella idrott, samtidigt som 25% säger att de inte engagerar sig alls i barnens datorspelande. Undersökningen visar också att det går en gräns på ca 10 timmar i veckan där spelande upp till tio timmar inte medför några negativa följder för barnens upplevda skolresultat, sociala liv och idrottande. Bland de som spelar mer finns en risk att det går ut över skolarbete, kompisrelationer och hälsa. Det finns också en risk att dessa barn inte i samma grad pratar med sina föräldrar om jobbiga saker. Förutom att spela datorspel ägnar pojkar 3,4 timmar i veckan åt att titta på e-sport och på andra som spelar datorspel. Motsvarande siffror för flickor är 1,4 timmar respektive 1,1 timmar.
Läs mer om undersökningen här: http://www.comhemgroup.se/sv/2017/04/05/undersokning-fran-com-hem-upp-till-10-timmars-datorspelande-per-vecka-gor-barn-och-ungdomar-lyckligare/