Hälsa / Träning Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-03-07

Spaning

Skapa bilder med tankens kraft

Skapa bilder med tankens kraft

Japanska forskare vid Osaka Universitet har med hjälp av artificiell intelligens lyckats skapa detaljerade bilder av det vi tänker på. I experimentet fick personerna se ett antal bilder av diverse föremål och samtidigt registrerades hjärnaktiviteten. Därefter återskapades bilderna med hjälp av AI-verktyget Stable Diffusion. Till skillnad från liknande experiment tidigare behövdes bilderna den här gången inte finjusteras i efterhand. Tekniken kan på sikt komma att användas för personer som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift. Man tror dock att det kommer att dröja ett antal år innan den kan implementeras på bred front.

 

Källa: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.18.517004v2.full.pdf

 

Bild: Screen shot