Reklam Resa
Publicerat: 2019-01-28

Spaning

Skärmfri-kampanj

Skärmfri-kampanj

LF tillsammans med Bellora hotell har i kampanjen Skärmfri genomfört att ju mer du använder mobilen ju mer kommer rummet att kosta.
Hotell Belora ligger i Göteborg och skulle man lyckas hålla sig helt borta från sin mobil under vistelsen så blir rummet gratis. Rummet ifråga är ett familje rum som normalt kostar 2 400 kr och har en "varningslampa" som börjar lysa om man/alla varit på skärmen totalt 30 min.
LFs kampanj skärmfri är för att medvetandegöra hur mycket tid folk lägger ner vid sina skärmar och för att få folk att finna en balans.
Läs mer: https://skarmhjalpen.se/checkoutsuite/