Media
Publicerat: 2013-10-16

Spaning

Skifte i app-världen?

Skifte i app-världen?

Ett skifte verkar vara på gång i app-världen, från intäkter via försäljning av appar till intäkter via försäljning inne i apparna. Statistik från App Annie och Distimo pekar på att ett dramatiskt skifte har skett det senaste året. Till exempel visar statistiken (oktober 2013) från App Annie att av de 100 appar som tjänade mest pengar var endast 9 sk betalappar. Övriga 91 appar var gratis att ladda ner men där företagen istället tjänar pengar på köp inne i apparna. Detta gäller främst spelappar. Bilden bekräftas av statistik från Apple som visar (februari 2013) att 76 procent av appintäkterna i USA kom från köp inne i apparna.
Denna sk Freemium-strategi tycks ha fått ordentligt fotfäste. Även om den idag är starkast inom spelbranschen så är det troligt att den fortsätter att sprida sig till alla typer av appar.
Följ app utvecklingen på:
http://www.appannie.com/
http://www.distimo.com/