Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-04-16

Spaning

Skogsrester blir till bioplaster

Skogsrester blir till bioplaster

Företaget SEKAB som är verksam inom etanolindustrin har arbetat fram en teknologiplattform de kallar Celluapp. Denna teknik kan omvandla restprodukter från skogsbruk till cellulosasocker och lignin som vidare går att förädlas till etanol, flygbränsle eller plast. SEKAB menar att tillverka bioplast innebär bättre hållbarhet än traditionell plast och dessutom kan bioplasten brytas ner biologiskt i jord eller vatten inom två år. Deras teknik Celluapp går att redan idag användas i fullskalig drift och finns tillgänglig på licens. Detta kommer därmed bidra till att designa nya bioraffinaderier eller utveckla redan befintliga anläggningar.
Läs mer: http://www.sekab.com/sv/blogg/news/tekniken-som-kan-gora-bioplast-av-skogsrester-ar-har/