Arbetsliv Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-12-20

Spaning

Power Hour

Power Hour

Samsung Electronics har tagit fram en rapport som presenterar fem trender som under 2015 och framåt uppges kunna förändra våra liv. En av de mer intressanta trenderna är ”Power Hours” i arbetslivet. Samsung menar i rapporten att en ny våg av applikationer i kombination med den bärbara teknikens framfart kommer att göra det möjligt för människor att kartlägga produktivitetstoppar under dygnet. I kombination med att allt fler människor får en mer holistisk inställning till välmående kommer det enligt Samsung troligtvis att dyka upp nya generationer av hälsorelaterade applikationer. Folk kommer förstå när de är som mest produktiva och när de behöver ta en paus och rensa huvudet.
Tekniken skapar möjligheten att se över våra arbetsscheman. Enligt en undersökning från Samsung från 2014, som omfattade 4 500 yrkesverksamma, medgav 75 procent att de gör personliga ärenden under arbetstid, och arbetsuppgifter på fritiden. 38 procent menar att det hjälper dem att vara mer produktiva. Nästan en tredjedel av respondenterna säger att mixen av arbete och fritid gör dem mindre stressade.
Läs mer om detta och de andra trenderna på:
http://www.samsung.com/uk/news/local/samsung-reveals-next-year-s-trends-that-will-transform-how-we-live-work-and-shop