Resa
Publicerat: 2024-03-20

Spaning

Skräddarsydda upplevelser hos Tallink Silja Line

Skräddarsydda upplevelser hos Tallink Silja Line

Tallink Silja Line lanserar ”Kryssarna”, ett koncept som omvandlar resan till ett skräddarsytt äventyr genom att utgå från intressen och personlighet snarare än breda, homogena attribut såsom ålder, kön och civilstånd. Med Kryssarna introduceras sex olika virtuella resenärer: City Charlie, Wellness Wilma, Family Frank, Nature Nina, Foodie Fredrik och Design Denise.

Varje personlighet är skapad med hjälp av ett AI-verktyg som instruerats att ta fram varje personlighet utifrån en specifik uppsättning intressen och passioner, med målet att bistå kunderna i att bättre planera och skräddarsy sin reseupplevelse såväl ombord som i land på destinationen. Konceptet handlar också om att utmana och inspirera till att våga kliva in i en annan personlighetstyp, eller att skräddarsy nästa resa utifrån vilket sällskap man åker med.

Grunden för konceptet är en dedikerad webbsida där man kan genomföra ett quiz för att ta reda på vilken resepersonlighet man är - eller vill vara. Besökaren möts även av reseguider, detaljerade förslag på aktiviteter ombord och på destinationerna samt ett omfattande rörligt material.

 

Källa: https://se.tallink.com/kryssarna

 

Bild: Press Tallink