Teknik / Prylar
Publicerat: 2013-01-15

Spaning

Skriva i luften

Skriva i luften

Cognitive Systems Lab vid Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland har utvecklat en handske med inbyggda sensorer som gör att man kan skriva text ”i luften”. Programvaran kan sedan tolka det man skrivet och omvandla till text i datorn. Systemet är utvecklat så att handsken inte försöker tolka alla handrörelser utan försöker upptäcka bokstavsliknande rörelser. Systemet kan upptäcka och tolka både enstaka bokstäver, ord och hela meningar. Resultatet av tester med handsken har varit mycket positiva. Cognitive Systems uppger att systemet startade och uppfattade skrivrörelser på ett korrekt sätt i 99 procent av fallen. Systemet kan initialt känna igen 8 000 ord.
Läs mer om tekniken på http://csl.anthropomatik.kit.edu/downloads/Amma_IUI2012.pdf