Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-07-01

Spaning

Unga upplever många positiva effekter med det uppkopplade livet

Unga upplever många positiva effekter med det uppkopplade livet

Åtta av tio unga tänker på hur de använder uppkopplade produkter och hur det påverkar dem. Det visar den nya rapporten ”Mitt uppkopplade liv” som bygger på en undersökning med 1 073 ungdomar i åldrarna 13–25 gjord av Fryshuset via verksamheten Ungdomar.se i samarbete med Samsung.
Uppkopplade enheter och Internet innebär många möjligheter för ungdomar i dag, samtidigt funderar många över hur den ökade teknikanvändningen påverkar deras välmående. Åtta av tio ungdomar (79%) tänker ofta eller ibland på hur de använder uppkopplade produkter och hur det påverkar dem.
Hälften av ungdomarna spenderar mer än 5 timmar per dag vid skärmen. 53% anser att det bästa med att vara uppkopplad är att lära sig saker och 50% att man träffar folk. Över hälften av ungdomarna (53%) menar att deras möjlighet att påverka samhället och göra sin röst hörd blir bättre av det uppkopplade livet. Det finns en tendens att värdera sin tid framför skärmen som produktiv eller icke produktiv, där unga menar att den produktiva tiden gärna får öka men att ”slöscrollandet” bör minska. I en flervalsfråga anger 61% att det negativa är att man blir stillasittande av det uppkopplade livet och 52% att deras sömn blir sämre. 47% anger att de vill lägga mer tid på skolarbeten och 43% mindre tid på sociala medier.
 
Källa: https://www.samsung.com/se/citizenship/well-connected/ny-undersokning-sa-reflekterar-unga-kring-sitt-uppkopplade-liv/