Reklam Värderingar
Publicerat: 2023-09-05

Spaning

SL ser över riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken

SL ser över riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken

Nu ska ett nytt avtal för reklamen som syns i kollektivtrafiken i Stockholm upphandlas. Inför att det nya reklamavtalet ska upphandlas ger Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet ett uppdrag till Trafikförvaltningen att se över riktlinjerna för vilken reklam som ska tillåtas i SL:s trafik och stationsmiljöer. Redan idag är reklam för tobak och alkohol förbjudet, och nu vill styret se över riktlinjerna och fokusera på skärpta hållbarhetskrav. Spelreklam ingår bland de särskilt utpekade områdena, vilket motiveras av att spelberoende är en allvarlig sjukdom som kan förstöra liv. Översynen planeras vara klar innan det nya avtalet sluts, vilket beräknas bli i början av 2024.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/mp-sll/pressreleases/sl-ser-oever-riktlinjer-foer-reklam-i-kollektivtrafiken-3269557

 

Bild: Press Lendo