Arbetsliv Reklam Shopping Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-12

Spaning

Ny studie om riskbenägenhet

Ny studie om riskbenägenhet

Vid Nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet har det gjorts en avhandling om riskbenägenhet hos individer och hur det förändras och vad som avgör varför man har den riskbenägenhet som man har. Studien kom fram att det dels beror på den uppfostran man fått som barn, där pappor påverkar sina söner mest och mammor påverkar sina döttrar i större utsträckning. Utbildningsnivå hade också inflytande på riskbenägenhet där en utbildad kvinna hade läst riskbenägenhet. Bostadsområde hade även ett inflytande på vilken risknivå man som individ har. Vidare såg man att människor som hade varit med om en dramatisk händelse i sina liv hade en högre riskbenägenhet än tidigare. Vad man kan använda denna data till bland annat är att med kunskap om individers utbildningsnivå och bakgrund kan anpassa marknadsföring på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/07/viljan-att-ta-risker-kan-forandras-nar-livet-skakar/