Media Resa
Publicerat: 2018-09-21

Spaning

Slut med pappersbiljetter i Stockholm

Slut med pappersbiljetter i Stockholm

Nu monterar Stockholms stad ner den sista parkeringsautomaten som skrev ut pappersbiljetter. Staden har nu gått över till klimatsmarta digitala parkeringsautomater med solcellsdrift. Kunden anger sitt registreringsnummer i p-automatens display. Betalning sker med bank- och kreditkort samt de vanligaste bensinkorten. Parkeringsautomaterna accepterar också betalning via Apple-Pay och Samsung Pay. Alla former av kvitton är nu digitala. Kunden kan själv välja om automaten direkt ska skicka dessa underlag via SMS eller e-post, och kan även i efterhand hämta sina kvitton via stadens hemsida; pkvitto.stockholm.se.
Parkeringsövervakningen sker genom att parkeringsvakten kontrollerar fordonets registreringsnummer i sin handdator. Parkeringsvakten få då svar på om fordonet har en pågående betalning med rätt taxa för den gata där fordonet står parkerat. Stockholms stad har 800 stycken nya klimatsmarta p-automater i innerstaden och 200 stycken i ytterstaden.
Läs mer: https://via.tt.se/pressmeddelande/sista-parkeringsbiljetten-i-stockholms-stad