Media Resa
Publicerat: 2021-02-12

Spaning

Ljud kan påverka tillit och åksjuka i självkörande fordon

Ljud kan påverka tillit och åksjuka i självkörande fordon

Ljudproduktionsbolaget Pole Position Production har tillsammans med Volvo Cars och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden kartlagt hur ljud kan påverka tillit och åksjuka i självkörande fordon. Projektet har delfinansierats av FFI, ett samverkansprogram mellan svenska staten och fordonsindustrin. Under projektet har testdeltagarna fått en simulerad upplevelse av att färdas i ett självkörande fordon. Ett flertal ljudkoncept designades och användes i testmiljöerna för att påverka testdeltagarnas upplevelser.
Testerna visade att ljuden som designats i projektet hade en tydligt positiv effekt på deltagarnas upplevelse av tillit. Deltagarna uppgav att de litade mer på bilen samt upplevde den som intelligentare. Även åksjuka påverkades positivt av ljud. Under testerna fick deltagarna utföra en arbetsuppgift medan de befann sig i testmiljön och löpande uppge graden av åksjuka. Testerna visade en avsevärd långsammare ökning av åksjuka när fordonet använde intentionsljud.
 
Källa: https://www.ri.se/sv/press/ny-forskning-visar-att-ljud-kan-paverka-tillit-och-aksjuka-i-sjalvkorande-fordon
 
Bild: Press Rise