Hälsa / Träning Hem / Boende Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-08-26

Spaning

Smart äldreboende utvecklas i Örebro

Smart äldreboende utvecklas i Örebro
Innovativa tekniska lösningar för äldres hemmiljö prövas i Ängens forsknings- och innovationslägenhet i Örebro. Det handlar bland annat om robotar, rullstolar, kommunikationshjälpmedel, larmfunktioner och specialanpassade möbler. Målet är att de äldre ska kunna klara sig bättre på egen hand i sitt hem.
Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro kommun, Örebro läns landsting och Örebro Science Park för att lösa framtidens beräknade personalbrist inom äldrevården med hjälp av tekniska hjälpmedel.
Ett exempel är Roboten Doro som har programmerats och tränats för att ta över en rad vård- och omsorgsuppgifter, som exempelvis att kunna mata äldre. Andra hjälpmedel som utvecklats är en automatisk dammsugare och ett typ av sensor-kit för att avläsa blodtryck och vikt. Datan går sedan att ladda upp till en online-server.
Tester har redan genomförts hos en människa i riktig hemmiljö. Bland annat har personen fått hjälp av en s.k. giraffrobot med en stor skärm, högtalare, en lång hals och med hjul. Andra tekniska hjälpmedel som prövats är rörelsesensorer och larm i hem. I sängen har det legat en trycksensor som registrerat tryck och läst av rörelser i rummet. Genom att kombinera registreringarna kan systemet till exempel upptäcka om någon person liggat stilla ovanligt länge eller ramlat. Målet är att systemet ska kunna larma i akuta situationer, men också användas för långsiktig utvärdering av hälsa. T.ex. för att upptäcka en persons sömnmönster.
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har gått ut med prognosen att 53 procent av de svenska yrkena kan ersättas med digital teknik under de närmaste 20 åren. Det handlar om 2,5 miljoner jobb. Roboten Doros efterföljare skulle kunna bli en av de tekniska hjälpmedel som kan se till att äldreomsorgen fungerar i framtiden. Testandet har gått bra, en billigare och mindre avancerad version av Doro beräknas komma ut på marknaden om två år.
Se en virtuell lägenhet här: