Hälsa / Träning Mode / Design
Publicerat: 2019-08-06

Spaning

Smart tröja håller koll på arbets-ställningen

Smart tröja håller koll på arbets-ställningen

Kan smarta tröjor vara vägen mot färre belastningsskador även inom kontorsmiljöer präglade av stillasittande arbete och frekvent datoranvändning?
En forskargrupp på KTH har utvecklat en tröja med sensorer som mäter och varnar för rörelser och arbetsställningar som kan leda till belastningsskador. Sensorerna skickar mätdata via Bluetooth till en app i en smart mobil. Appen reagerar när man har arbetat för länge i en ogynnsam position. Via en vibration får man en påminnelse om att ändra sin position. På detta sätt kan alltså användaren undvika skador. Dessutom, och kanske framför allt, kan arbetsmiljön utvecklas till att bli mer ergonomisk.
Idag bedöms arbetsmoment utifrån observationer och checklistor vilket medför en hög grad av godtycklighet. Det har visat sig att slutsatserna ofta skiljer sig åt från en ergonom till en annan. Att använda smarta tröjan som ett mätverktyg gör således bedömningen mer konsekvent och tillförlitlig.
Den smarta tröjan är än så länge i prototypstadiet men har testats flera gånger, bland annat på Volvo och Scania. Tekniken vänder sig främst till yrkesgrupper som är särskilt utsatta för belastningsskador, såsom vårdpersonal och arbetare i tung industri och livsmedelsindustri. Även frisörer och städare är potentiella målgrupper.
Men, visst borde människor som tillbringar många timmar vid datorn (eller mobilen, för all del) också vara lämpliga kandidater för en smart tröja?
Källa: https://www.kthmagazine.se/artiklar/smarta-trojan-haller-koll-pa-arbetsstallningen
Bild: Depositphotos