Resa
Publicerat: 2013-10-04

Spaning

Smart väg i Storbritannien

Smart väg i Storbritannien

A14 i Storbritannien blir landets första internetuppkopplade väg. Sensorer kommer att placeras ut på en sträcka av ca 11 mil mellan Felixstowe och Cambridge. Sensorerna kommer att registrera och skicka iväg data kring trafikflödet. Datan kan sedan användas t ex för att skicka sms till trafikanterna och varna dem i förväg för köbildningar etc. Systemet skulle även kunna användas för att kommunicera direkt med bilarna på vägen. Under förutsättning att bilarna var utrustade med mottagare. Med hjälp av dessa skulle en central trafikövervakning kunna styra trafiken genom att t ex reglera bilarnas hastighet och på så sätt få ett bättre trafikflöde och minska köerna. Om försöket är lyckat räknar man med att implementera liknande lösningar runt om i Storbritannien under 2014.