Media
Publicerat: 2019-08-21

Spaning

SMHI lanserar klimat-anpassningsspel

SMHI lanserar klimat-anpassningsspel

SMHI lanserar nu Klimatanpassningsspelet som ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har tillsammans med Linköpings universitet utvecklat spelet i samarbete med lärare.
Klimatanpassningsspelet handlar om att anpassa en stad och dess omgivningar till klimatförändringar. Utifrån olika klimatrisker som exempelvis värmebölja eller skyfall ska spelarna fatta beslut om åtgärder. Det kan gälla att skydda sjukhuset från översvämning eller att minska risken för torka i jordbruket.
Spelet är fritt tillgängligt på smhi.se. Det är självinstruerande och enkelt att komma igång med. Det går också att spela i Minecraft-miljö, vilket kräver en Minecraft-licens. Spelet finns då som en så kallad mod som är fritt nedladdningsbar.
 
Läs mer: www.smhi.se/klimatanpassningsspelet
Bild: SMHI