Kultur / Fritid
Publicerat: 2011-12-18

Spaning

Spaning 2020 - Konsumentkultur

Spaning 2020 - Konsumentkultur

Vi börjar med en kort förklaring till konsumentkultur (Consumer Culture) via ehow.com:

"A "consumer culture" is one whose economy is defined by the buying and spending of consumers. Consumer culture is closely to tied capitalism, because it is driven by money. What distinguishes it, though, is that it is not focused so much on the power of money as it is on the happiness that can be attained through buying and owning personal property."

Co.Exist skrev häromdagen en artikel kring 2020 års konsumentkultur. Med klimatförändringar, begränsade resurser och befolkningstillväxt som påverkansfaktorer, hur kommer konsumentbeteendet att förändras?
4 Scenarier kring hur konsumentkulturen kan se ut 2020:
MY WAY
En blomstrande ekonomi med entreprenörsanda. Vi lever i ett optimistiskt samhälle och de flesta av oss köper produkter från lokala producenter och varumärke, både online och off-line.

Rekommendationer, tips och kvalitativa produkter är i fokus. Hållbarhet är fortfarande på tapeten men våra egna behov sår högst på listan. Populära produkter innehåller "ethical comparator app" och tillåter oss att scanna en produkt för att se hur den blivit producerad längs hela kedjan och "solar-chargers" inbyggt i kläderna.
SELL IT TO ME
(Kanske det minst sannolika scenariot)
Ekonomin är fortsatt blomstrande och konsumentkulturen drivs av pålitlighet till de större företagen. Vi litar på dem och spenderar gladeligen hos "jättarna". Hållbarhet har blivit mainstream, vi räknar med att de större företagen erbjuder lösningar till miljöproblem och hållbarhet, detta gör att vi avsäger oss ansvaret från miljön och överlåter detta till företagen.

FROM ME TO YOU
Ett rimligare scenario där en osäker ekonomi kantas av extrema väderhändelser. Det finns en allmän misstro mot storföretagen där konsumenterna i större mängd köper lokalt. Mobila peer-to-peer betalningar är populära liksom egenproducerad mat. Produktkvalitet och word of mouth är viktigare än varumärkeslojalitet.

Ett högt oljepris leder till ökad popularitet av järnväg som fraktkanal och populära produkter använder en UGrow"-tjänst, vilket möjliggör för varumärken att sälja sina produkter genom regionala och nationella distributörer  och online-system som låter användare ställa geografiska parametrar på sina köpbeslut.
I'M IN YOUR HANDS
I det sista scenariot återhämtar sig världen från recessionen. Företag tvingas följa strikta statliga miljöriktlinjer, ett så kallat  Big Brother-samhälle, fast med en god avsikt. Konsumenterna köper endast från betrodda varumärken men transportfrågan är fortfarande den samma med ett högt oljepris.
Här hittar du mer om de olika framtidsscenarierna