Privatekonomi
Publicerat: 2022-04-07

Spaning

Sparar mer, konsumerar mindre

Sparar mer, konsumerar mindre

SEB lanserar den nya undersökningen Sparkollen för att bättre förstå hur svenskarna sparar. Sparkollen tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande kommande sex månader samt fångar upp det månatliga sparandet och utvecklingen i konsumtion. Under första kvartalet 2022 ligger Sparkollen på 14 enheter, vilket visar att hushållen planerar att öka sitt sparande det kommande halvåret. Det genomsnittliga månadssparandet under perioden var 5 304 kronor och spararna planerar att minska sin konsumtion de närmaste sex månaderna.
Andelen hushåll som planerar att spara mer de kommande sex månaderna jämfört med det senaste halvåret är i SEB:s första Sparkollen 24 procent. Andelen som planerar att spara mindre uppgår till 10 procent, medan andelen som inte planerar några förändringar ligger på 59 procent.
81 procent av svenskarna har ett månadssparande. Det genomsnittliga sparbeloppet ligger på 5 304 kronor per månad. Under första kvartalet fördelade hushållen en genomsnittlig sparad hundralapp med 42 kronor på sparkonto, 19 kronor i fonder, 19 kronor i pensionssparande, 9 kronor i amortering, 8 kronor i aktier och 3 kronor på annat sätt. Undersökningen visar även att sparkvoten, det vill säga sparbeloppet i förhållande till inkomst, ligger på 14 procent.
Sparkollen undersöker även om hushållen planerar att konsumera mer eller mindre under det kommande halvåret jämfört med de senaste sex månaderna. Andelen som planerar att konsumera mindre uppgår till 28 procent medan andelen som planerar att konsumera mer uppgår till 12 procent. 55 procent planerar att konsumera lika mycket som man gjort under de senaste sex månaderna. Under första kvartalet ligger indikatorn på -16, vilket innebär att svenska hushåll planerar att sänka sin konsumtion det närmaste halvåret.
 
Källa: https://mb.cision.com/Main/4324/3540529/1560032.pdf
 
Bild: Depositphotos