Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2017-06-19

Spaning

Svenskarna vill handla mer second hand

Svenskarna vill handla mer second hand

Svenskarna vill handla mer hållbart, och skänka mer. Dessutom är våra garderober fulla med resurser som inte används – än. Det visar färska siffror från second hand-aktören Myrorna.
Enligt undersökningen är 1,2 miljoner svenskar intresserade av att återanvända mer och nästan lika många anger att de också vill skänka mer. Siffrorna kommer från Myrornas kännedomsundersökning.
Hur ser det ut när det kommer till att tillvarata befintliga resurser? På frågan om hur stor andel av kläderna i garderoben som man har använt det senaste året anger 7 av 10 svenskar att de bara använder hälften – eller mindre. Trots att garderoben är full av kläder som inte används, så rensar vi knappt. 7 av 10 sorterar ur sin garderob en gång om året eller mer sällan. Dessutom säger 1 av 5 svenskar att de slänger kläderna de rensat ut.
Att göra gott sporrar konsumenterna. 4 av 10 svenskar handlar second hand för att värna om miljön och för 3 av 10 är det viljan att agera medmänskligt som motiverar dem till att handla återanvända prylar och kläder. 3 av 5 anger att det viktigt att vinsten från det man skänker går till välgörenhetsorganisationer.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 5-8 maj 2017 har sammanlagt 1061 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/myrorna/pressreleases/ny-undersoekning-12-miljoner-svenskar-vill-handla-mer-second-hand-2019472