Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-04-10

Spaning

Sparks Generation vill hjälpa unga att hitta sin grej

Sparks Generation vill hjälpa unga att hitta sin grej

I åldern 12 -15 år står 104 589 unga utan aktivitet med vuxen ledare efter skolan. Nu lanseras Sparks Generation, en digital kanal som hjälper unga att på ett lekfullt och inspirerande sätt, utforska olika intressen samtidigt som man lyfter fram ett antal prova-på-möjligheter som är gratis runt om i landet. Allt för att underlätta för unga att få känna gemenskap, motivation och utveckla sin grej, sin Spark. Sparks baseras på amerikansk forskning kring GRIT, där slutsatsen är att en aktiv fritid bidrar till bättre resultat i skolan, ger känsla av gemenskap och leder till bättre framtidsutsikter och ökat välmående hos unga.
Källa: http://www.sparksgeneration.com/