Försämrad folkhälsa skapar nya kurser

Enligt Folkhälsoinstitutet försämras svenskarnas sömnvanor. 2016 angav 67 procent av svenskarna att de lider av trötthet eller svår trötthet. Det är en oroväckande ökning jämfört med året innan då andelen var 48 procent.

Som svar på den försämrade folkhälsan har Folkuniversitetet utvecklat ett nytt kursutbud inom hälsa utifrån tre perspektiv; medicin, livsfrågor och återhämtning.

Inom det nya kursutbudet finns det bland annat en sömnskola, en kurs om smärta, en kurs i självledarskap och en kurs om hur man hanterar stress och oro.

Läs mer: http://news.cision.com/se/rippler/r/67-procent-av-svenskarna-besvaras-av-trotthet—ny-kurs-ska-lara-oss-sova-battre,c2290497