Hälsa / Träning Kultur / Fritid
Publicerat: 2016-10-24

Spaning

Spela Pokemon Go och lev längre

Spela Pokemon Go och lev längre

En studie av Microsoft och Stanford University visar att Pokemon-spelare lever längre. Man har studerat 32 000 Pokemon-spelare under en tremånaders-period och kommit fram till att de i snitt ökade sin fysiska aktivitet med 26 procent jämfört med innan de började spela Pokemon Go. Enligt forskarna så skulle, om spelarna fortsatte med samma aktivitetsnivå, det innebära att man i snitt förlängde livslängden med 41 dagar. Med tanke på att det finns 32 miljoner Pokemonanvändare i USA så skulle det enligt en uträkning innebära att man totalt ökade livslängden 2,8 miljoner år! Intressant hälsoeffekt.
Läs mer här: http://venturebeat.com/2016/10/10/stanford-and-microsoft-games-like-pokemon-go-help-you-live-longer/
Ladda ner rapporten här: https://arxiv.org/pdf/1610.02085v1.pdf